Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Iskolánk és a KIP

2017.04.04

Budai-Városkapu Általános Iskola és AMI Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolája

Megjegyzés: Mivel a Pécs-vasasi telephelyen működik a KIP, ezért a félreértések elkerülése végett a régi, mindenki által ismert, ám nem hivatalos nevén lehetne hivatkozni az iskolára: Vasasi Általános Iskola

Cím: 7691 Pécs-Vasas, Bencze József utca 13/1.

Alapítás éve: 1965

Mottónk: „Jó szóval oktasd, játszani is engedd...” József Attila

Iskolánk története:

Pécs-Vasas több mint 700 éves település. Az első iskolai dokumentumok 1766-ból valók az Elemi Katolikus Népiskolából, amely a faluban működött. Később a bányásztelepen is nyílt 1882-ben egy világi iskola. 1949-től, a két iskola Állami Általános Iskola néven összevonásra került. Az 1960-as évekre a település kinőtte iskoláit, ezért 1965-ben felépült a jelenlegi 10 tantermes iskola. 1984-ben Pécs Város Tanácsa Művelődésügyi Osztálya a felújítás helyett lebontatta a telepi 8 tantermes iskolát. 1999-es összevonással létrejött a Vasas-Somogy-Hird Óvoda és Általános Iskola, majd 2007-ben a Budai-Városkapu Iskolához csatoltak bennünket, közben leválasztották az óvodákat és művelődési házakat. Azóta a Vasasi Általános Iskola telephelyként funkcionál.

Tanulóinkról:

Tanuló létszámunk a 2016-2017-es tanévben 104 fő volt, ebből 25 fő hátrányos, 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Diákjaink mintegy 80 %-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A legnagyobb problémát a nagy számban csonka családokból érkező gyerekek nevelése jelenti, van olyan osztályunk, ahol az arányuk meghaladja a 60 %-ot.

Pedagógusok száma: 15 fő

Miért csatlakoztunk a KIP programhoz?

Igyekeztünk eddig is a szakmai megújulásunkért mindent megtenni. Alsós kollégáim évek óta a Meixner-féle dyslexia prevenciós és reedukációs módszerrel tanítják a gyerekeket olvasni, a Lépésről Lépésre Program elemeit szintén alkalmazzuk, de a kompetencia alapú oktatás módszertanát is elsajátította tantestületünk döntő többsége.

Településünk Pécs peremkerületén található. A vasasi iskola a tanulók összetételét tekintve nem szegregált. Azonban választ kellett adnunk a szegénységből, a csonka családokból és az alacsony szociokulturális háttérből érkező gyerekek problémáira, valamint a városi iskolák elszívó hatására, a csökkenő gyermekszámra. Szerettünk volna olyan programot átvenni, melynek eredményei ezekre a gondokra bizonyítottan választ adnak. 2013 tavaszán felvettük a kapcsolatot a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola vezetőjével dr. K. Nagy Emesével, aki örömmel fogadta a megkeresést. 2013. őszén ellátogattunk Hejőkeresztúrra, ahol megismertük a programot. 2014. tavaszán a teljes tantestület elvégezte a KIP képzést, melynek iskolánk adott helyet. 2014. szeptembere óta alkalmazzuk a programot és erősítjük a KIP-es iskolák táborát.

Mi a gyerekeink véleménye a KIP-ről?

Iskolánkban eddig sem volt ismeretlen a csoportmunka, hiszen a kompetencia alapú oktatás bevezetése után legtöbb kollégám beépítette módszertanába a kooperatív technikákat, azonban mindent elmond az, ahogy a gyerekek KIP-es órákon viselkednek. Sok mosoly, egészséges szintű munkazaj jellemzi ezeket az órákat. Szinte kivétel nélkül pozitívan értékelik azt. S hogyan érzik magukat az órán? Összegyűjtöttünk néhány véleményt: „Tök jó volt!”, „De jó, megint KIP-pezünk!”, „Sokat kellett gondolkodni.”, ”Még a Krisztián is dolgozott!”, stb.

Miben látom a digitális oktatás előnyeit?

2016. tavasza óta részese vagyunk a Vodafone Digitális Iskola Programjának, melynek köszönhetően 32 db tabletet kapott iskolánk a cégtől az oktatás támogatására, melyeket előszeretettel alkalmazzuk a tanórákon. Az átadás alkalmával tartott sajtónyilvános eseményen a következőket hangsúlyoztam:

- Ez a generáció másként szerzi az információt, mint az előzőek, vagy mi, pedagógusok. A digitális technika mindennapjaik részévé vált. Ehhez a helyzethez a pedagógusoknak is alkalmazkodni kell, ezért olyan módszereket, és eszközöket kell bevetni, amellyel motiválni tudjuk a gyerekeket a tanulásra és képesek vagyunk fenntartani a figyelmüket. Erre tökéletesen megfelel a digitális technika alkalmazása. Persze nem felejthetjük el azt sem, hogy maguk az eszközök - PC, notebook, ipad, iphone - nem elegendőek, azokat olyan tartalmakkal kell megtölteni, amelyek ezt a folyamatot segítik. Az információk nagyon gyors elérhetősége, továbbítása és kezelhetősége szintén nagyon fontos, valamint azok látványos és sokrétű kidolgozhatósága, melynek segítségével könnyebben felkelthetjük a tanulók érdeklődését és a rögzítést is elősegítjük. Természetesen mellé kell tenni a pedagógusok gyakorlati képzését, és a majdani jó gyakorlatok minél szélesebb körben történő elterjesztését. Nem elhanyagolható a környezettudatosság szempontja sem.

Eddigi sikereink:

Sikereink elsősorban pályázatokhoz kapcsolódnak, amelyek segítségével módszertani segítséget kaptunk szakmai megújulásunkhoz, valamint tanulóink számára olyan programokat tudtunk szervezni, melyekkel eljuthattak olyan helyekre és programokra, melyek másként elérhetetlenek számukra.

  • 2006-2008. HEFOP 3.1.3 Kompetencia alapú oktatás bevezetése,
  • 2014. Határtalanul! – 3 napos tanulmányi út Vajdaságba,
  • 2015. TÁMOP 3.1.4-C-14 – Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem,
  • 2014. KIP,
  • 2014-2015 TÁMOP 6.1.2 Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés.
  • 2015. TIE
  • 2016. Határtalanul! – 4 napos tanulmányi út Erdélybe
  • 2016. Nemzeti Lovas Programban való részvétel

Honlap: http://www.budaivaroskapu.hu/vasasisk/

Facebook: Vasasi Általános Iskola